Informácie » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Objednávka:
Pod objednávku sa rozumie, nákup zdravotníckych pomôcok cez e-shop www.zdravtech.sk , ktorú kupujúci odošle je považovaná za záväznú. Objednávka je návrhom kúpno-predajnej zmluvy, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých údajov a náležitostí v objednávacom formulári. Objednávka obsahuje názov tovaru, cenu, voliteľné možnosti u tovaru (rozmer, farba, ai)
s DPH(10, alebo 20 %) a Vami zadané fakturačné a dodacie údaje. Náklady na dopravu znáša naša spoločnosť(doprava je zadarmo) ZDRAV - TECH, s.r.o.. Odoslaním objednávacieho formulára kupujúci bez výhrad akceptuje všetky podmienky objednávacieho poriadku platné v deň odoslania objednávky. Kupujúci má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy (poštou,alebo v elektronickej forme). Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho do 15 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
Môže sa stať, že ponúkaný tovar nie je na sklade. V tom prípade Vás budeme ihneď informovať o predbežnom termíne kedy by mal byť tovar dostupný.

Storno objednávky
V súlade s platným právnym poriadkom môže zákazník svoju objednávku stornovať a to právne preukázateľným spôsobom. Ak je ale tovar už vyexpedovaný a na ceste k zákazníkovi. Stornujúca strana uhradí  reálne vynaložené náklady na prepravu tovaru späť.

Doručovanie
- Našim zamestnancom
- Kuriérom: na dobierku, faktúru (neplatí sa pri prevzatí tovaru)

Platobné podmienky
Platba na dobierku, kupujúci platí až pri prevzatí tovaru.Prevodom na bankový účet - po dodaní tovaru.

Objednávkový poriadok
Po obdržaní Vašej objednávky Vám tovar zašleme hneď, najneskôr však do 14 pracovných dní. Ak sa tovar momentálne nenachádza na sklade budete
informovaný o termíne jeho dodania.

Ochrana osobných údajov
Po zaslaní objednávacieho formulára dávate súhlas k zhromažďovaniu a k spracovaniu Vašich osobných údajov, údajov o Vašich nákupoch a objednávkach. Tieto údaje budú výhradne použité pre interné potreby našej spoločnosti (identifikácia zákazníka, reklamácia a pod). V žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretej strane.